Publikační systém intencio CMS

Publikační systém je aplikace, která umožňuje i uživatelům bez technických znalostí editovat obsah internetové prezentace. Všechny změny probíhají on-line v administračním rozhraní ovládaném přes internetový prohlížeč. Publikační systém nabízí v zásadě dvě možnosti editace obsahu:

1. Vizuální editace

Součástí publikačního systému intencio CMS je editor určený pro správu běžného textového obsahu prezentace. 

2. Pomocí modulů

Specializované moduly Vám výrazně zjednoduší tvorbu a správu obsahu. Nemusíte se totiž vůbec starat o strukturu ani o formátování – zadáváte pouze samotná data, která se poté na webové stránce zobrazí do předem dané šablony.
Tato varianta je vhodná především při editaci obsahu, jehož struktura je stále stejná – fotogalerie, novinky, položky v e-shopu apod. Jelikož zadáváte pouze obsah, nehrozí nebezpečí, že dojde k chybě v jeho zobrazení. 

Všeobecné podmínky intencio CMS - pronájem

Publikační systém intencio CMS poskytujeme standardně formou pronájmu, podmínky této služby naleznete zde:
Všeobecné podmínky pro produkty intencio SHOP a intencio CMS poskytované formou pronájmu